Jak wygląda mediacja w sprawie o rozwód?

Jak wygląda mediacja w sprawie o rozwód?

Mediacja w sprawie o rozwód to inaczej rozmowy zmierzające do wypracowania kompromisu, odbywające się w obecności osoby bezstronnej, czyli mediatora. Pełni on funkcję moderatora, który pilnuje przebiegu rozmów, dbając o interesy każdej ze stron oraz dzieci, jeżeli małżonkowie je posiadają.

Jakie są zalety mediacji?

Mediacje zakończone ugodą umożliwiają szybsze zakończenie sprawy, ale są też ważne z perspektywy psychologicznej, ponieważ dają małżonkom okazję do przedstawienia swoich racji w poczuciu, że są wysłuchiwani przez drugą stronę. To bardzo ważne w kontekście przebiegu spraw o rozwód, które często powodują wiele stresu i emocji. Takie rozmowy są utajnione, tzn. nie można ich wykorzystać jako dowód w sprawie, a mediator nie może zostać powołany na świadka. Pod pewnymi warunkami, strony mogą jednak zwolnić mediatora z poufności. Strony mogą być reprezentowane w mediacjach przez pełnomocników.

Jak przebiega mediacja w sprawie o rozwód?

O skierowaniu stron postępowania na mediację decyduje sąd, jeśli widzi ku temu przesłanki. Strony mogą też same złożyć wniosek o mediację. Należy pamiętać, że jest ona zawsze dobrowolna – nawet jeżeli została zalecona przez sąd, strony mogą nie wyrazić na nią zgody. Oznacza to również możliwość przerwania trwającej mediacji na każdym jej etapie.

Strony wybierają mediatora lub wskazuje go sędzia z listy mediatorów prowadzonej przez sąd. W ustalonym terminie mediacji, strony spotykają się z mediatorem – zazwyczaj najpierw osobno, co pozwala każdej ze stron na przedstawienie mu swojego spojrzenia na sporne kwestie. Dopiero później dochodzi do wspólnego spotkania. Na tym etapie strony powinny już mieć wypracowane za pomocą mediatora sprecyzowane oczekiwania i być gotowe do rozmów ze współmałżonkiem. Sąd określa czas mediacji na trzy miesiące, ale może ten okres przedłużyć, jeżeli są do tego przesłanki.

Podczas mediacji można omawiać wszystkie tematy dotyczące warunków i skutków rozwiązania małżeństwa, jak opieka nad dziećmi, alimenty, podział majątku itp. Jeżeli udaje się wypracować ugodę mediacyjną, mediator spisuje protokół, który zawiera wynik mediacji. Ugodę musi następnie zatwierdzić sąd, czyli nadać jej klauzulę wykonalności. Zatwierdzona ugoda kończy sprawę rozwodową. Jeżeli podczas mediacji udało się wypracować kompromis tylko w niektórych aspektach, to sprawa będzie nadal prowadzona do czasu rozstrzygnięcia pozostałych kwestii spornych.

 

Posted on