Zastępstwo procesowe Gdańsk Trójmiasto

Niekiedy zdarza się, że sprawa sądowa zostaje prowadzona przez sąd odległy o kilkaset lub kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania pozwanego. W takiej sytuacji praktycznym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na zastępstwo procesowe, czyli udzielenie substytucji prawnikowi, który znajduje się w okręgu sądu prowadzącego dane postępowanie.

Zastępstwo procesowe Gdańsk TrójmiastoZastępstwo procesowe to forma pomocy, która opiera się na specjalnej umowie zawieranej między osobą, która potrzebuje pomocy, a adwokatem. Z udzieleniem tego rodzaju substytucji procesowej wiąże się przesłanie formą elektroniczną najważniejszych dokumentów, takich jak zeznania świadków, pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty itp. Niezbędne jest też przekazanie oryginału pełnomocnictwa. Zorganizowanie zastępstwa procesowego musi nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby prawnik mógł przejrzeć akty i zapoznać się ze stanem sprawy sądowej. Zaletą takiego rozwiązania jest odciążenie klienta od monitorowania sprawy sądowej i konieczności śledzenia terminów. Tego rodzaju obowiązki prawne wykonuje adwokat, który zajmuje się prowadzeniem rozprawy.

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy usługi związane z zastępstwem procesowym. Oferujemy reprezentowanie naszych klientów przed sądami i innymi organami administracji publicznej. Udzielamy pomocy w negocjacjach i mediacjach. Zajmujemy się też sporządzaniem pism procesowych, takich jak pozwy, wnioski, zażalenia czy apelacje. Uczestniczymy w posiedzeniach i rozprawach.

-->